MENU

 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Daerah Cameron Highlands adalah Tuan Setiausaha.

Nama          

:

Mazlan Bin Mohamed Isa, AMP

Emel

:

su_mazlan@mdcameron.gov.my

No. Telefon

:

05-4911455

No. Faks

:

05-4911728

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

a.  Membantu Y.D.P Cameron Highlands dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b.  Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c.  Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Daerah Cameron Highlands serta pengurusan risiko dan pengauditan;
d.  Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Daerah Cameron Highlands
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 26 Februari 2021 - 9:40am