MENU

Phone

Pantauan dan arahan lisan kepada pemilik dobi yang mula beroperasi hari ini agar menyediakan hand sanitizer dan memakai penutup hidung dan memastikan pelanggan mematuhi jarak sosial .

Inbox MDCH :
https://m.facebook.com/messages/thread/10150104284965403/

E-COD/E-Bazar :
https://www.facebook.com/groups/847750909025522/

Telegram :
Akaun Rasmi MDCH
https://t.me/majlisdaerahch

Page :
https://www.facebook.com/Majlis-Daerah-Cameron-Highlands-10150104284965403/

Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCQrHYoaCwOX7xSxSaCFDCzw

IG :
https://www.instagram.com/md.cameron/

Twitter :
https://twitter.com/MajlisDaerah_CH

PANTAUAN DAN ARAHAN LISAN KEPADA PEMILIK DOBI

PANTAUAN DAN ARAHAN LISAN KEPADA PEMILIK DOBI

PANTAUAN DAN ARAHAN LISAN KEPADA PEMILIK DOBI

PANTAUAN DAN ARAHAN LISAN KEPADA PEMILIK DOBI