MENU

 

                             

                                                                                                   tuan_azmil_ydp-min_2.jpg

 

                              

  Nama :  Tuan Azmil Hadid Bin Maznan
  Tarikh Lahir :  12 April 1977
  Tempat Lahir :  Perak
  Status :

Berkahwin

  Pendidikan :

-Sarjana Muda Sains Kemanusiaan

Universiti Islam Antarabangsa (UIA)

 

Pengalaman Kerja

:

2005 - Penolong Setiausaha,  Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
2010 - Timbalan Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor
2012- Setiausaha Bahagian (Kewangan), Pejabat Timbalan Setiausaha (Pengurusan), Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
2015 - Pengarah, Pejabat Pilihan Raya Negeri Terengganu
2016 - Ketua Penolong Pegawai Daerah, Pejabat Daerah Dan Tanah Lipis
2020 - Ketua Penolong Pegawai Daerah, Pejabat Daerah Dan Tanah Bentong
2021 - Yang Dipertua Majlis Daerah Cameron Highlands

  Email : ydp_mdch@mdcameron.gov.my