MENU

piagam_pelanggan_2018.pdf

UNIT PERHUBUNGAN AWAM DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

 • Memastikan pengauditan ISO 9001 : 2008 dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun.

 • Memastikan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ( MKSP ) dilaksanakan sekurang- kurangnya 1 kali setahun.

 • Memastikan Audit Dalaman MS ISO 9001 : 2008 dilaksanakan 2 kali setahun.

 • Memastikan pengumpulan Indikator Star Rating dibuat 2 tahun sekali.

 • Memastikan Laporan Tahunan disediakan dan dikemaskini sebelum 30 Mac setiap tahun.

 • Memastikan semua pelanggan yang datang berurusan di MDCH diberi layanan dalam tempoh 5 minit.

 • Memastikan semua aduan pelanggan yang diterima maklumbalas dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan aduan (dalam waktu bekerja).

 • Memastikan maklumbalas kepada agensi-agensi seperti BPA dan SUK diberi mengikut tempoh yang ditetapkan.

 • Memastikan semua aduan diambil tindakan dalam tempoh 7 hari (dalam waktu bekerja) bagi kes yang tidak melibatkan teknikal.

JABATAN LANDSKAP

 • Memastikan aduan diterima dan dibalas dalam tempoh 3 hari selepas aduan diberikan oleh pentadbiran Majlis Daerah Cameron Highlands.

 • Memastikan tempahan bunga dan hiasan disiapkan 1 hari sebelum penggunaan dan memenuhi kehendak pelanggan.

 • Memproses dan mengeluarkan keputusan pelan landskap yang lengkap diterima dari bahagian urusetia.

UNIT COB

 • Memastikan Badan Pengurusan Bersama (Joint Management Body) diwujudkan di setiap kawasan pemajuan dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh Sijil Layak Menduduki dikeluarkan.

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN 

 • Memproses dan menghantar permohonan pinjaman perumahan kakitangan ke Jabatan Perbendaharaan Malaysia dalam tempoh 21 hari.

 • Mengeluarkan surat pengesahan perubatan kakitangan (Gurantee Letter) dalam tempoh 3 hari.

 • Mengedarkan surat-surat yang diterima ke jabatan-jabatan dalaman dalam tempoh 1 hari.

 • Urusan pencen kakitangan yang bersara wajib diuruskan dalam tempoh tidak melebihi 30 minit.

 • Memastikan pengurusan kematian untuk kakitangan dan keluarga diuruskan dalam tempoh 2 jam.

Kemaskini Terakhir: Rabu, 21 Julai 2021 - 4:23pm