MENU

Akta

 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

 • Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Akta 133)

 • Akta Perancang Bandar dan Desa (Akta 172)

Undang-undang Kecil

 • Undang-undang Kecil Iklan 1995

 • Undang-undang Kecil Stor Kayu Dan Kerja Kayu 1999

 • Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya 1990

 • Undang-undang Kecil Kedai Gunting Dan Pendandan Rambut 1987

 • Undang-undang Kecil Perlesenan Tred Perniagaan Dan Perindustrian 1984

 • Undang-undang Kecil Tandas Awam 1986

 • Undang-undang Kecil Taman 1986

 • Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Jalan, Parit Dan Bangunan 1983

 • Undang-undang Kecil Kawasan Dan Tempat-Tempat Makan 1986

 • Undang-undang Kecil Penjaja 1989

 • Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap 1983

 • Undang-undang Kecil Bangunan Seragam / Keluasan Pelan Bangunan Dan CFO 1984

Enakmen

 • Enakmen Rumah Tumpangan 1984
 • Enakmen Hiburan 1993
Kemaskini Terakhir: Rabu, 21 Julai 2021 - 4:23pm