MENU

Akta

 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 
 • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974

 • Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

 • Akta Pengangkutan Jalan 1987

 • Akta Makanan 1983

 • Akta Acara Kewangan 1956

 • Akta Pengurusan Strata 2013

 • Arahan Perbendaharaan

Undang-undang Kecil

 • Undang-undang Kecil (Mengkompaun kesalahan-kesalahan) Kerajaan Tempatan (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1983
 • *Undang-undang Kecil (Mengkompaun kesalahan-kesalahan) Jalan, Parit dan Bangunan (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1983
 • Undang-undang Kecil Bayaran Pelan dan Permit (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1983
 • Undang-undang Kecil Pelesenan Tred Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1984
 • Undang-undang Kecil Taman (Majlis Daerah cameron Highlands) 1986
 • *Undang-undang Kecil Rambut (Majlis Daerah cameron Highlands) 1987
 • Undang-undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat-Tempat Makan (Majlis Daerah cameron Highlands) 1986
 • *Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Daerah cameron Highlands) 1988
 • Undang-undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah cameron Highlands) 1989
 • Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Daerah cameron Highlands) 1990
 • Undang-undang Kecil Stor Kayu dan Kerja Kayu (Majlis Daerah cameron Highlands) 1999
 • Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah cameron Highlands) 2007
 • Undang-undang Kecil Tanah (Majlis Daerah Cameron Highlands) 2008
 • Undang-undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Cameron Highlands)2010
 • Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1984
 • Undang-undang Kecil Pelesenan Tred Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Cameron Highlands) (Pindaan) 2011
 • Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Daerah cameron Highlands) (Pindaan) 2011
Nota: Ketiga-tiga Undang-undang Kecil yang bertanda* diatas dalam proses gubalan di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan
 

KAEDAH-KAEDAH ENAKMEN

 • Kaedah-kaedah Rumah Tumpangan (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1996
 • Kaedah-kaedah Pegawai Majlis Daerah Cameron Highlands (Kelakuan & Tatatertib) 2002
 • Kaedah-kaedah Rumah Tumpangan

 

ENAKMEN

 • Enakmen Rumah Tumpang 1929
 • Enakmen Hiburan 1993 dan Pindaan 2006

 

PERINTAH

 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) Majlis Daerah Cameron Highlands) 2016