MENU

Pada ketika ini, Pentadbiran MDCH mengandungi enam (6) Jabatan, tiga (3) unit dan 13 Bahagian. Selain itu, terdapat Tiga (3) Unit Petempatan sementara oleh KPKT yang mempunyai perancangan dan strukturnya yang tersendiri. Jabatan-jabatan itu adalah :-

 1. Jabatan Khidmat Pengurusan;

  1. Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia

  2. Bahagian Penguatkuasaan

 2. Jabatan Perbendaharaan;

 3. Jabatan Penilaian & Pengurusan harta

  1. Bahagian Penilaian

  2. Bahagian Sewaan

  3. Bahagian Tempat Letak Kereta

 4. Jabatan Perancangan 

 5. Jabatan Landskap
 6. Jabatan Kejuruteraan & Kawalan Bangunan;

  1. Bahagian Mekanikal/Elektrikal

  2. Bahagian Kejuruteraan

  3. Bahagian Bangunan

 7. Jabatan Kesihatan Awam & Pembangunan Masyarakat

  1. Bahagian Kesihatan Awam

  2. Bahagian Kawal Selia

  3. Bahagian Pelesenan

 8. Unit Undang-Undang;

 9. Unit Perhubungan Awam & Pembangunan Masyarakat

 10. Unit Audit Dalam;

 11. Unit Teknologi Maklumat

 12. Unit OSC (Penempatan Sementara Oleh KPKT);

 13. Unit COB (Penempatan Sementara Oleh KPKT).

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 15 Januari 2021 - 4:27pm