MENU

Pada ketika ini, Pentadbiran MDCH mengandungi enam (6) Jabatan, tiga (3) unit dan 13 Bahagian. Selain itu, terdapat Tiga (3) Unit Petempatan sementara oleh KPKT yang mempunyai perancangan dan strukturnya yang tersendiri. Jabatan-jabatan itu adalah :-

 1. Jabatan Khidmat Pengurusan;

  1. Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia
  2. Bahagian Teknologi Maklumat
  3. Bahagian Penguatkuasaan

 2. Jabatan Perbendaharaan;

 3. Jabatan Penilaian;

 4. Jabatan Perancangan Pembangunan Dan Landskap;

  1. Bahagian Landskap

 5. Jabatan Kejuruteraan Dan Kawalan Bangunan;

  1. Bahagian Mekanikal/Elektrikal
  2. Bahagian Kejuruteraan
  3. Bahagian Bangunan
  4. Bahagian Padang Golf

 6. Jabatan Perkhidmatan Masyarakat Dan Perbandaran;

  1. Bahagian Kesihatan Awam
  2. Bahagian Kawal Selia
  3. Bahagian Pelesenan

 7. Unit Undang-Undang;

 8. Unit Perhubungan Awam & Korporat;

 9. Unit Audit Dalam;

 10. Unit OSC (Penempatan Sementara Oleh KPKT);

 11. Unit e-PBT (Penempatan Sementara Oleh KPKT); dan

 12. Unit COB (Penempatan Sementara Oleh KPKT).

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 14 Disember 2018 - 3:33pm