MENU
UNIT PENGUATKUASA
  • Melaksanakan serta menguatkuasakan undang-undang serta peraturan -peraturan serta peraturan-peraturan yang digunapakai MDCH dan memastikan sekurang-kurangnya 60% kompaun dijelaskan dalam tempoh 1 tahun

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 17 Ogos 2022 - 2:53pm