MENU

PADANG GOLF

 • Memastikan padang golf dan bangunan kelab sentiasa diselenggara dan dalam keadaan yang bersih dan teratur.

 • Menjalankan kerja – kerja pengawasan padang golf sepanjang masa agar pemain dapat bermain dalam keadaan yang selamat, teratur dan berdisiplin.

 • Urusan pendaftaran ahli baru kelab golf dapat disiapkan dalam tempoh tidak melebihi 3 bulan.

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

 • Memastikan ulasan teknikal ke atas permohonan tapak melalui Jawatankuasa Pelaburan dan Pengurusan Harta diberikan dalam tempoh 2 minggu daripada tarikh penerimaan

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Memastikan Maklumat statistik Myid di hantar ke Urusetia Myid Pahang sebelum 5hb setiap bulan

 • Backup system pengkomputeran MDCH dilakukan sekali seminggu

 • Memastikan semua aduan kerosakan computer dan system akan dilayan dalam tempoh 2 jam

 • Memastikan Antivirus setiap computer MDCH di update 3 hari sekali

 • Laporan kehadiran kakitangan (thumb print) di serahkan kepada Unit Pentadbiran pada minggu pertama setiap bulan

JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

 • Bersedia mengeluarkan notis pemberitahuan kepada pemilik harta mengenai Pindaan Nilaian Tahunan dalam tempoh 30 hari selepas pindaan tersebut disahkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian

 • Memastikan sitaan gerai dibuat dalam tempoh 7 hari berkerja selepas notis tamat tempoh

 • Memastikan kutipan luar sewa gerai dibuat sebelum 14 hb pada setiap bulan

UNIT UNDANG-UNDANG

 • Setiap rujukan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh tidak lebih dari 7 hari bekerja.

Kemaskini Terakhir: Rabu, 14 April 2021 - 9:46am